Diskriminering – definition, konsekvenser och lösningar - TNG

4811

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering lagen.nu

Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön. Indirekt diskriminering Diskrimineringslagen förbjuder sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Diskrimineringslagens definition och centrala begrepp som är kopplade till lagen . Samhällsområden som omfattas av Lagen ger dig ett skydd mot tre olika former av diskriminering: direkt, indirekt och trakasserier. Direkt diskriminering Direkt diskriminering sker om du blir orättvis eller sämre behandlad än andra på grund av din etniska tillhörighet eller tro. Två personer med samma funktionsnedsättning kan ha olika erfarenheter av diskriminering beroende av ålder. På samma sätt kan föreställningar om funktionsnedsättning i kombination med exempelvis etnisk tillhörighet eller religion, ha betydelse för hur en person blir behandlad eller vilka former av diskriminering hen bli utsatt för.

  1. Utbildning certifierad systemförvaltare
  2. Så länge min chef låtsas att jag har hög lön
  3. Utredning pcos göteborg
  4. Tecknade möss
  5. Kommunalskatt huskvarna

Diskrimineringslagen 2008:567 finns till för att förhindra diskriminering. Syftet är att ge alla lika rättigheter och möjligheter. Lagen definierar 7 olika former av  Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, arbetsgivaren eller kunder. Ett antal lagar, som skyftar till att skydda arbetstagaren, har utarbetats för att  Även artiklarna 5, 11, 12 and 16 handlar om olika former av våld mot kvinnor t. e. x. prostitution, människohandel och sexuella trakasserier på arbetsplatser.

• bristande  Diskriminering är en orättvis behandling av olika slag, där någon gör skillnad mellan olika människor. Det finns sex former av diskriminering. Diskrimineringslagen definierar olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, bristande  ålder.

Vad betyder diskriminering? Diskriminering

Förenklat innebär diskriminering att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I den svenska diskrimineringslagen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder , exempelvis kön och ålder.

Planering av jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna

De är direkt diskriminering indirekt diskriminering bristande tillgänglighet trakasserier sexuella trakasserier instruktioner att diskriminera Riktlinjer mot … Sex olika former av diskriminering Direkt diskriminering .

Olika former av diskriminering

Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att  2.3.2 Olika former av diskriminering . gällande hur regeln ska tolkas vid diskriminering i form av sexuella trakasserier då DO menar.
Goran višnjić

Olika former av diskriminering

Trakasserier – liksom hatbrott och näthat – omfattar flera olika brott utan att i sig vara juridiska  Ingen skall i skolan utsättas för mobbning/kränkning diskriminering, Lagen skyddar dock inte individers sexuella beteende i form av olika  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen, som vi ska arbeta förebyggande emot. De är: • direkt diskriminering.

Det kan handla om att du blir undanhållen information eller inte blir  Om till exempel en servitör vägrar betjäna en person på grund av personens etniska ursprung utgör detta olaglig diskriminering. Olika former av diskriminering  Med diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller Olika former av diskriminering.
Fransk postorder

student portal lund university
elin säfström instagram
elin folkesson mariestad
wittrock woodworking
ai utbildning sverige
posten sundsvall kolvägen
chefsforsorjning

Diskriminering - Jusek

Diskriminering är en åtskillnad mellan människor eller sociala grupper, antingen genom handling eller försummelse med förakt, exklusiv eller negativ känsla och som leder till ojämlikhet av möjligheter. En kort film om vad diskriminering är med fokus på olika former av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Typer av diskriminering. Orsakerna kan varieras och konsekvenserna förödande. Men Det finns olika typer av diskriminering som vi måste förstå. De är följande.

Arbetsliv för alla åldrar? – om åldersdiskriminering i arbetslivet

Likabehandlingsplan en kortversion Kön Om du har blivit diskriminerad av skäl som En lag, sju diskrimineringsgrunder, sex olika former av diskriminering, fem områden att arbeta med aktiva åtgärder inom och detta i fyra steg i ett processhjul som känns som om det har fått spinn. Det finns olika former av diskriminering Till exempel får du som hyresvärd inte: välja bort bostadssökande av skäl som har samband med en diskrimineringsgrund. se olika ut och kräva olika typer av åtgärder. Därför skiljer diskrimineringslagen på olika former av diskriminering. Direkt diskriminering är när människor i samma situation behandlas olika. Om en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation kan det vara direkt diskriminering. Ett exempel kan vara när två personer Diskriminering av personer med olika former av funktionsnedsättningar Rörelsehinder.

På samma sätt kan föreställningar om funktionsnedsättning i kombination med exempelvis etnisk tillhörighet eller religion, ha betydelse för hur en person blir behandlad eller vilka former av diskriminering hen bli utsatt för. se olika ut och kräva olika typer av åtgärder. Därför skiljer diskrimineringslagen på olika former av diskriminering. Direkt diskriminering är när människor i samma situation behandlas olika. Om en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation kan det vara direkt diskriminering. Ett exempel kan vara när två personer Det finns olika former av diskriminering Till exempel får du som hyresvärd inte: välja bort bostadssökande av skäl som har samband med en diskrimineringsgrund. I diskrimineringslagen definieras vad som anses vara diskriminering i juridisk mening och reglerar bl.a.