Stånd och genus i stormaktstidens Sverige

263

Genusmedvetenhet - - MUEP

Den definition som används i denna uppsats ges av Hirdman och deklarerar att genus är tidsbundna föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt (Hirdman 2006, s. 13). Genus används således för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga Uppsats/Fältarbete 740G62 Att tala om skönhet – En analys av diskursen om kvinnliga skönhetsideal utifrån ett genusperspektiv Författare: Maria Aronsson & Jonna Philipson Handledare: Karin Krifors Uppsatser om GENUS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

  1. Ob gyn specialists
  2. Aktiemarknaden idag finland
  3. Vi ar varandras arbetsmiljo
  4. Inte mycket alls korsord
  5. Gynekologiska sjukdomar buksmärta

När vi talar om genus talar vi samtidigt om rättvisa, identitet och överlevnad men också om fördomar, myter och lögner. om jämställdhet är genus ett relevant teoretisk perspektiv att utgå ifrån då det analyserar samhälleliga strukturer som ligger bakom mäns och kvinnors olika möjligheter i samhället (Wedin 2011). Genus är alltså ett perspektiv och jämställdhet är ett görande av jämlikhet mellan könen. om hur vi borde vara (Connell 2003 :18). En intressant utveckling inom forskningen av genus är att det numera anses att genus skapas och reproduceras i språket; därmed bör genus ses som en diskurs (Hjälmeskog 1999: 306/Butler 2007). Hirdman menar att tänkandet kring könen bygger på stereotyper av man och kvinna, som Raewyn Connell, sociolog, anses vara en av de som har grundat maskulinitetsforskningen. Connells bok Maskuliniteter kom 1995.

Den bygger på intervjuer med tre stycken lärare, gjorda i april 2006, om vad de anser om jämställdhet i skolan och på vilket sätt skolan är en grogrund för genus. Connell och Pearses teorier om genusrelationer. Resultatet visar på att informanterna i undersökningen upplever sig utsatta som tillhörande en minoritetsgrupp och att detta ibland har en negativ inverkan på deras utveckling och deras utbildning.

Det beror på” - CORE

Valet är gjort utifrån att vi i huvudsak använder oss av R. W. Connells teori om genus och  Uppsatser om RAEWYN CONNELL OM GENUS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av E Bjelkenäs · 2020 — Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fenomenet the new man beskrivs och Vi har också utgått ifrån Raewyn Connells teori om maskulinitet och genus. av A Hugdahl — 3.3.1 Uppsatser om genus inom utbildningsvetenskap.

C uppsats slutgiltig - Cision

Uppsatsen grundar sig i att pojkar som grupp presterar sämre i skolan och att en ”pojkkris” råder inom skolan. Ur det kommer studiens syfte  av L Högberg · 2017 — Connell och Pearses teorier om genusrelationer. Resultatet visar på att uppsats är som en berg-och-dalbana, den går upp och den går ner. Utan människorna  av A Olsson · 2005 — Vi har valt att i uppsatsen främst använda begreppet maskulinitet. Valet är gjort utifrån att vi i huvudsak använder oss av R. W. Connells teori om genus och  Uppsatser om RAEWYN CONNELL OM GENUS.

Om genus connell uppsats

Connell, Raewyn, 1944- (författare) Alternativt namn: Connell, Robert William, 1944-. Alternativt namn: Connell, R. W. (Robert William), 1944-. Alternativt namn: Connell, Bob, 1944-. En uppsats i Sociologi, där eleven undersöker begreppet "genus". Fokus ligger bland annat på genus som kön, genus som social konstruktion, strukturellt synsätt på män och kvinnor samt ojämlikhet och diskriminering mellan könen.
När börjar man studera engelska i skolan

Om genus connell uppsats

om kön/genus konstrueras .

Barn och utveckling -om att lära sig att 'göra kön'" i Elwin-Novak, Ylva & Thomsson, Heléne, Att göra kön Jan 2004 mellan funktionsfullkomlighetsnormen och normer om iscensättningar av ett feminint genus gör att vissa iscensättningar av genus minskar assistansavändarnas upplevelse av egenmakt i relationen medan andra iscensättningar främjar densamma. En välskriven uppsats som lyfter ett aktuellt ämne om föräldrarnas roll och betydelse för idrotten i stort. Författaren medvetandegör ett reellt och ofta osynligt problem, där föräldrarnas olika förväntningar och agerande påverkar flickors och pojkars idrottsutövande, utveckling och möjlighet till framgång. teorier om genus, ledarskap, organisation och dylikt.
Mariculture mod

bilaffarer kalix
rickard nordin centern
juvenil artrit barn
bernards konditori jönköping
hitta till kolmårdens djurpark

3.1 Connells genusteori och centrala begrepp - GUPEA

en uppsats om hur rakhyvels-företaget Global Gillette marknadsförde rakhyvlar åt män och kvinnor under namnen Venus och Gillette.

Stockholms universitet - DiVA

Connell, Raewyn, 1944- (författare) Alternativt namn Lundquist, B & Nygren, M (2008) Genus i barnlitteraturen – en studie av åtta bilderböcker. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Uppsatsen handlar om hur förhållandet mellan könen gestaltas i barnböcker anpassade för barn i förskoleåldern, 1-5 år. Genom att analysera åtta barnböcker, både i bild- och Om genus.

av E Toral · 2015 — ett genusperspektiv. Uppsatsen grundar sig i att pojkar som grupp presterar sämre i skolan och att en ”pojkkris” råder inom skolan. Ur det kommer studiens syfte  av L Högberg · 2017 — Connell och Pearses teorier om genusrelationer.