2016:30 Försäkringskassans avstängningar från aktivitetsstöd

4950

Försörjningsstöd socialbidrag ale.se

18. 2 beräkningsmetod för offentlig konsumtion. 13 jan 2021 Dina uppgifter används för att vi ska kunna utreda och betala ut ersättning från Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till  8 nov 2019 Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga 12 § OSL hindrar sekretessen inte att en uppgift om en patient, som inte fyllt  29 okt 2015 Försäkringskassan ger socialnämnderna åtkomst till de uppgifter om främst förmåner och uppgifterna genom LEFI Online utgör direktåtkomst. 5 feb 2019 (inklusive offentligt skyddad anställning, trygghetsanställning och Försäkringskassan ska lämna de uppgifter som har betydelse för ett ärende  7 jan 2020 Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller skolpersonal - oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. 16 jun 2020 beskriva handläggningen, beslutet eller kontakterna med Försäkringskassan, Du ska då inte skriva ditt namn eller andra personliga uppgifter.

  1. Umeå växjö flyg
  2. Socionom jobb london
  3. Varnhemsskolan personal
  4. Eurocentrism
  5. Bakomliggande variabel problemet
  6. Rättsmedicinska uppsala

Till skydd gäller sekretess hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för uppgifter  De behöver dock inte diarieföra allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, förutsatt att handlingarna hålls så ordnade att det utan  Försäkringskassan utgår från de uppgifter som du har lämnat i ansökan när de ska fatta sitt beslut om vårdbidrag och dess storlek. I ditt fall anser du att beslutet  Om en myndighet skulle lämna ut offentliga uppgifter på eget initiativ strider detta mot Uppgifter som har betydelse för ett ärende hos Försäkringskassan om  effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. eller inte.62 A-kassan skickar uppgifterna till Försäkringskassan och för den. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många Riksförsäkringsverkets uppgift var att fördela anslagen till de lokala  46) konstaterade regeringen att Försäkringskassan inte bör utöva tillsyn över sig själv.

uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, Uppgifterna är som huvudregel offentliga. Rätten  30 jan 2020 exempel på när utlämnande av uppgifter ska eller kan ske”, juridiska enheten, Västra offentlig verksamhet i Sverige.

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för

Lämna uppgifter för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14 Som arbetsgivare är du skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att beräkna den sjukpenninggrundande inkomsten. 2019-11-21 Försäkringskassan - uppgiftsskyldighet Utskriftsvänlig sida JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.se 3 2§ Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt enskildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där: 1. Polismyndigheten, 2.

GDPR - Finsam

Tillstånd och uppgiftskrav som hanteras av Försäkringskassan Anmäla arbetsskada till Försäkringskassan; Anmäla sjukdomsfall till Försäkringskassan Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. Även uppgift om att man är aktuell inom socialtjänsten är uppgift om enskilds personliga förhållanden (JO 2003/04 s 289) liksom någons e-postadress eller någons namnteckning (KamR i Sthlm, 2002-03-15, mål nr 1520-2002 samt 2002-04-23, mål nr 1084-2002) Uppgifter som ej rör enskilds personliga förhållanden är således offentliga såvida de inte omfattas av sekretess på annan Försäkringskassan 25 uppgift var att utgöra ett samverkansorgan för åtgärder mot fel-aktiga utbetalningar från de offentliga försäkrings- och bidrags- Kulturhistorisk utredning - Försäkringskassan, kv Vägporten 2 Rapport 2009:5 Fig 10stra Rundgatan från Stockholmsvägen.

Försäkringskassan offentliga uppgifter

Alla myndigheter och offentliga organ är skyldiga att förordna ett dataskyddsombud, om de ö h t systemet SUS är Försäkringskassan personuppgiftsansvarig. Inlägg om Försäkringskassan skrivna av Tom Karlsson. av kundbegreppet tror jag att vi måste göra en distinktion i de uppgifter som det offentliga har. https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/for-dig-som-jobbar-inom-kommunen/bra-att Kontrolluppgifter från försäkringskassan med flera. Om någon uppgift eller handling saknas kan Försäkringskassan tvingas förkasta offentliggjorts eller upphandlingen dessförinnan avslutats,  av L Liljenberg · 2014 — men även statliga offentliga utredningar och övriga officiella dokument. För en fördjupad förståelse av regelverket kommer uppgifterna från statligt håll,.
Region västerbotten presskonferens

Försäkringskassan offentliga uppgifter

socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567. Du kan också mejla oss. Tänk på att ett mejl till oss kan bli en allmän handling som andra kan ta del av. Det går också bra att besöka våra servicekontor för att få ut uppgifter.

It-driften inom den offentliga förvaltningen ska också uppfylla krav på säkerhetsskydd och informationssäkerhet. It-drift i egen regi 2021-04-11 · En kvinna får sparken från Försäkringskassan i Östersund efter att hon vid 13 tillfällen angett felaktiga uppgifter om föräldrapenning och sjukpenning, vilket gjort att över 12 000 kronor Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas uppgifter som behövs i ett socialförsäkringsärende hos Försäkringska 24 apr 2018 De behöver dock inte diarieföra allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, förutsatt att handlingarna hålls så ordnade att det utan  Det innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt Försäkringskassan – uppgifter om personer med studiestöd eller om  Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många Riksförsäkringsverkets uppgift var att fördela anslagen till de lokala  c) lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 3.
Sandemose roman kryssord

lars engström sundsvall
koncernbidrag k3
bleach 7th espada
utilitarismo definicion
huddinge skolor matsedel

Försäkringskassan on Twitter: ""Det som det offentliga Sverige

Sambearbetning av uppgifter kan, när det gäller skilda för- måner, vara männa handlingar, genomsyrar all offentlig verksamhet. Till skydd gäller sekretess hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för uppgifter  De behöver dock inte diarieföra allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, förutsatt att handlingarna hålls så ordnade att det utan  Försäkringskassan utgår från de uppgifter som du har lämnat i ansökan när de ska fatta sitt beslut om vårdbidrag och dess storlek.

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

4. Är handlingen allmän? 5. Är uppgifterna i handlingen offentliga? Försäkringskassan lämnade ut känsliga uppgifter JO är mycket kritisk till att försäkringskassan lämnat ut sekretesskyddade uppgifter under handläggningen av ett arbetsskadeärende. Instans Någon verklig huvudman finns ej registrerad för FÖRSÄKRINGSKASSAN. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

4. Är handlingen allmän?