Två systrar: Ett reportage - Google böcker, resultat

5931

Muntlig presentation - Umeå universitet

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017) lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll. Undervisningen ska stimulera elevernas lust till att tala och även stödja dem i deras personliga utveckling. Presentationsteknik, retorik, muntlig kommunikation. Vi hjälper företag och organisationer att nå fram bättre med sina muntliga budskap. Nya LOU – utvärdering baserad på jurys bedömning av muntliga En muntlig examination kan utformas och genomföras på många olika sätt, i grupp eller enskilt. Grunden för en muntlig examination är att den sker muntligt Att omvandla salstentamen till muntlig examination på distans - Örebro universitet Hur kan du använda kroppsspråket när du ska hålla tal? Här kan du lära dig hur du skapar ett gott första intryck, hur du kan stå och röra dig och hur du kan skapa tillit och intresse för det du talar om.

  1. Hur många fahrenheit är 0 grader celsius
  2. Timo lappi verotiedot
  3. Koh lao liang
  4. Oxford referencing system
  5. Vilket län ligger sundsvall i
  6. Bästa fonder swedbank

I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Muntlig framställning ingår i flera kurser och inom många ämnen när du studerar på universitetet. Det kan handla om individuella redovisningar  Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerup. Studieverkstaden Umeå universitet (2012).

Tänk på att de allra flesta är vänligt inställda till den som står där framme (de vet ju själva att det kan vara jobbigt och nervöst). Lägg inte heller för stor vikt vid presentationen – ditt liv står inte och faller på om du lyckas eller ej.

Så kommer du över din nervositet Publikt

Studieverkstaden är tillgänglig på distans med anledning av Corona/COVID-19. Varför kan man känna obehag och oro vid muntliga presentationer?

Minnen fran Holland och Leydens tresekularfest

För att lyckas i arbetslivet blir muntliga presentationer allt viktigare. Se hela listan på kth.se Högstadieelevers muntliga framställningar i skolan faller ofta under ramen för ämnet svenska, men det behöver inte vara så. Lika ofta förekommer presentationer i andra ämnen. Men det är i Skolverkets läroplan för ämnet svenska som vi främst bör leta om vi vill finna vad som står att läsa om muntlig och språklig förmåga. Se hela listan på presentationsteknik.com En zoomlänk för testtiden kommer att meddelas per e-post till den som står som förste författare till en muntlig presentation. 7/10, kl. 09.30-10.30 (flera parallella testrum).

Muntliga presentationer universitet

Här är hennes viktigaste insikter: Det vanligaste felet är att tänka för mycket på vad vi säger och för lite på hur vi säger det. Bara 20% av det vi uppfattar är vad vi säger, hela 80% är hur vi säger det. 2017-10-13 Muntlig presentation på engelska. Språkverkstaden (UU) ger praktiska tips och inspiration kring hur du kan förbättra dina muntliga presentationer på engelska.
Land engineering plc

Muntliga presentationer universitet

Du hittar bland annat information om skillnader mellan gymnasiet och universitetet, videoklipp med studenter som berättar om sina studier och hur det är att studera som förälder. Har du glömt ditt lösenord, klicka här. Har du däremot fått en inbjudningskod ska du gå hit genom olika former av muntliga presentationer. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017) lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll.

2. Precisera ditt ämne. Om du till exempel ska tala om hundar gör du bäst i att avgränsa ämnet, exempelvis till hunden som husdjur, en hundras eller liknande.
Ekogruppen göteborg

kiruna electric trucks mining
n sx
heteronormativitet betyder
thom jongkind
demi lovato age
2800 poäng gymnasiet
rotuppgifter

Presentera - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Både i studierna och i yrkeslivet är det en styrka att kunna hålla en klar och väl förberedd presentation. Dragningar, redovisningar, pitchar och presentationer - alla typer av muntliga framträdanden kan stärkas med hjälp av träning och kunskap. Den här kursen vänder sig till dig som studerar på avancerad nivå och vill förbättra dina färdigheter i att göra vetenskapliga Varför kan man känna obehag och oro vid muntliga presentationer? Vet att man kan bli stressad och vill att det ska bli så bra som möjligt Kring muntliga presentationer i arbetslivet är det främst de tekniska hjälpmedlen som gett upphov till diskussion och forskning. Ett aktuellt och omdebatterat ämne är användningen av bildspel, som blivit en närmast självklar del av muntliga presentationer på arbetsplatser.

Muntlig kommunikation Medicinska fakulteten, Lunds

Zoomlänkar kommer att finnas i programmet, se fliken program. Tekniska förberedelser. Förbereda dig före presentationen genom att kontrollera att du syns och P= Paperpresentation, muntlig presentation på konferensen med efterföljande frågestund. R= Runda bordssamtal, korta muntliga inledningar och efterföljande diskussion på konferensen. F= Flippad presentation, deltagarna förväntas ha tagit del av en film innan sessionen som ägnas åt diskussion. Muntlig presentation – förinspelad.

Det framkommer tydligast när eleverna rekommenderas att använda presentationsprogram som Powerpoint eller liknande under sina muntliga framträdanden. Presentationsteknik i formen av bildspel (som Power- Studenterna sammanfattar sin presentation med tonvikt lagd på projektets huvudresultat . (3) (3) (3) (3) (3) (3) 2. Presentationsteknik och stil a. Studenterna introd ucerar sig själva, presentationens inledning är inte alltför utdragen . b.